Obec Pribylina

Objednávka

Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii IBV Pribylina Medzi záhradami SO-06 vonkajší plynovod

Identifikácia

Číslo objednávky: 25

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Technická inšpekcia a.s.

Adresa dodávateľa: Trnavská cesta 56, Bratislava

IČO dodávateľa: 36653004

Predmet objednávky: Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii IBV Pribylina Medzi záhradami SO-06 vonkajší plynovod

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 04.12.2012

Datum zverejnenia: 05.12.2012

Dokumenty