Obec Pribylina

Objednávka

Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii rekonštrukcia MK, Pribylina sever SO-03 plynovod a IBV Pribylina - Medzi záhradami SO -06 vonakjší plynovod

Identifikácia

Číslo objednávky: 26

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: TUV SUD Slovakia s.r.o,

Adresa dodávateľa: Lazovná 69, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 35852216

Predmet objednávky: Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii rekonštrukcia MK, Pribylina sever SO-03 plynovod a IBV Pribylina - Medzi záhradami SO -06 vonakjší plynovod

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 04.12.2012

Datum zverejnenia: 05.12.2012

Dokumenty