Obec Pribylina

Objednávka

Poskytnutie služieb PZS

Identifikácia

Číslo objednávky: 20/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Mgr. Róbert Čecho

Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1796/53 , Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 51326167

Predmet objednávky: Poskytnutie služieb PZS

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 17.04.2023

Datum zverejnenia: 18.04.2023

Dokumenty