Obec Pribylina

Objednávka

Vypracovanie výročnej monitorovacej správy k projektu "Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade pod Brehom v Pribyline"

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Ultima Ratio, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul.1 mája 709, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46862439

Predmet objednávky: Vypracovanie výročnej monitorovacej správy k projektu "Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade pod Brehom v Pribyline"

Cena objednávky: 324.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 17.03.2023

Datum zverejnenia: 17.03.2023

Dokumenty