Obec Pribylina

Objednávka

Oprava motorového vozidla LM 262 DB -Mercedes

Identifikácia

Číslo objednávky: 2/9/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Motor Group Poprad spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36482242

Predmet objednávky: Oprava motorového vozidla LM 262 DB -Mercedes

Cena objednávky: 2401.12 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 27.01.2023

Datum zverejnenia: 07.02.2023

Dokumenty