Obec Pribylina

Objednávka

Žiadosť o NFP pre projekt :Viacúčelové športové ihrisko "

Identifikácia

Číslo objednávky: 23

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Regionálna rozvojová agentúra Liptov

Adresa dodávateľa: Moyzesova 196, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 37905708

Predmet objednávky: Žiadosť o NFP pre projekt :Viacúčelové športové ihrisko "

Cena objednávky: 260.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.10.2012

Datum zverejnenia: 23.10.2012

Dokumenty