Obec Pribylina

Objednávka

Tovar v zmysle cenovej ponuky

Identifikácia

Číslo objednávky: 21/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: VEREX -ELTO a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31580289

Predmet objednávky: Tovar v zmysle cenovej ponuky

Cena objednávky: 1829.99 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 05.10.2012

Datum zverejnenia: 11.10.2012

Dokumenty