Obec Pribylina

Objednávka

Oprava cesty na Podbánske ( frézovanie a nový koberec)

Identifikácia

Číslo objednávky: 70/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul. 1 mája 724, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 31563732

Predmet objednávky: Oprava cesty na Podbánske ( frézovanie a nový koberec)

Cena objednávky: 20347.56 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 25.08.2020

Datum zverejnenia: 24.09.2020

Dokumenty