Obec Pribylina

Objednávka

Zhotovenie odvodňovacích žľabov ku vjazdom k rodinným domom

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Slovenské inžiniersko priemyslové stavby

Adresa dodávateľa: Moyzesova 184, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 0031596436

Predmet objednávky: Zhotovenie odvodňovacích žľabov ku vjazdom k rodinným domom

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 07.08.2012

Datum zverejnenia: 13.09.2012

Dokumenty