Obec Pribylina

Objednávka

Vzorky vody ( horná, dolná studňa - ATC)

Identifikácia

Číslo objednávky: 42/9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: LL S.R.O.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 35735210

Predmet objednávky: Vzorky vody ( horná, dolná studňa - ATC)

Cena objednávky: 199.15 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 13.08.2020

Datum zverejnenia: 11.09.2020

Dokumenty