Obec Pribylina

Objednávka

Realizácia verejného obstarávania postupom s nízkou hodnotou "Zber a likvidácia odpadov pre obec Pribylina"

Identifikácia

Číslo objednávky: 64

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: TENDERnet. s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 836/33, Žilina

IČO dodávateľa: 50139088

Predmet objednávky: Realizácia verejného obstarávania postupom s nízkou hodnotou "Zber a likvidácia odpadov pre obec Pribylina"

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 22.07.2020

Datum zverejnenia: 28.07.2020

Dokumenty