Obec Pribylina

Objednávka

Uloženie odpadu - suť.

Identifikácia

Číslo objednávky: 63

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Prima Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová ulica 4265/3,Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36398012

Predmet objednávky: Uloženie odpadu - suť.

Cena objednávky: 34.56 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 14.07.2020

Datum zverejnenia: 21.07.2020

Dokumenty