Obec Pribylina

Objednávka

Tovar kuchyňa, bar

Identifikácia

Číslo objednávky: 18/9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Bidfood Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

IČO dodávateľa: 34152199

Predmet objednávky: Tovar kuchyňa, bar

Cena objednávky: 255.72 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 06.07.2020

Datum zverejnenia: 09.07.2020

Dokumenty