Obec Pribylina

Objednávka

Magnet - foto 300 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Iveta Rusňáková -IKA

Adresa dodávateľa: Dr. Pantočku 377, Továrniky

IČO dodávateľa: 40802345

Predmet objednávky: Magnet - foto 300 ks

Cena objednávky: 210.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 08.06.2020

Datum zverejnenia: 12.06.2020

Dokumenty