Obec Pribylina

Objednávka

Kalibrácia váhy -kuchyňa ATC.

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Slovenská legálna metrológia, n.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 1124/31, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 37954521

Predmet objednávky: Kalibrácia váhy -kuchyňa ATC.

Cena objednávky: 30.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 03.06.2020

Datum zverejnenia: 09.06.2020

Dokumenty