Obec Pribylina

Objednávka

Vypracovanie registratúrneho poriadku , správu registratúry a vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov.

Identifikácia

Číslo objednávky: 25

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: ARCHÍV TATRY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36371815

Predmet objednávky: Vypracovanie registratúrneho poriadku , správu registratúry a vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov.

Cena objednávky: 2268.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 11.03.2020

Datum zverejnenia: 16.03.2020

Dokumenty