Obec Pribylina

Objednávka

Update na Windows 10 - 2 x

Identifikácia

Číslo objednávky: 14

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Správa IT s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 171 , Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 52326764

Predmet objednávky: Update na Windows 10 - 2 x

Cena objednávky: 120.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 25.02.2020

Datum zverejnenia: 27.02.2020

Dokumenty