Obec Pribylina

Objednávka

Odborná prehliadka - tlakových zariadeni (prehliadka teplovodnej kotolne OÚ ,KD)

Identifikácia

Číslo objednávky: 114

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: LTMK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 16/16, Závažná Poruba

IČO dodávateľa: 47976144

Predmet objednávky: Odborná prehliadka - tlakových zariadeni (prehliadka teplovodnej kotolne OÚ ,KD)

Cena objednávky: 128.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 11.12.2019

Datum zverejnenia: 18.12.2019

Dokumenty