Obec Pribylina

Objednávka

Výmena a montáž opony v sále KD.

Identifikácia

Číslo objednávky: 102

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Divadelní služby Plzeň s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sukova 26, Plzeň

IČO dodávateľa: 29122651

Predmet objednávky: Výmena a montáž opony v sále KD.

Cena objednávky: 6935.14 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 25.10.2019

Datum zverejnenia: 08.11.2019

Dokumenty