Obec Pribylina

Objednávka

Kópie z katastrálnej mapy a listy vlastníctva

Identifikácia

Číslo objednávky: 14/2012

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Správa katastra Liptovský Mikuláš

Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Kópie z katastrálnej mapy a listy vlastníctva

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 04.07.2012

Datum zverejnenia: 12.07.2012

Dokumenty