Obec Pribylina

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
30.11.2011 Spracovanie a dodanie rozpočtovej a projektovej dokumentácie na stavbu "Chodník v obci Pribylina s vyznačením cyklotrasy"
429
2186.50 € Obec Pribylina EKOSTAVING s.r.o. 25.11.2011
24.11.2011 Preprava motorovým vozidlom -kontajnerka
245/9/2011
1956.07 € Technické služby mesta Liptovský Hrádok Obec Pribylina 21.11.2011
24.11.2011 Odvoz odpadu za mesiac Oktober 2011
229/9/2011
1721.17 € Obec Pribylina Obec Pribylina 08.11.2011
24.11.2011 Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby "stavebné úpravy , prístavba nadstavba pôvodného obecného úradu "
426
1500.00 € Obec Pribylina Ing.Ďurica Pavel -autorizovaný architekt 22.11.2011
18.11.2011 Nájom pozemku
126/9
2323.58 € Obec Pribylina Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Pribylina 14.10.2011
18.11.2011 Oprava schodov v budove KD v Pribyline
387
4567.65 € Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s.r.o. 24.10.2011
16.11.2011 plyn KD 11/2011
397
1623.00 € Obec Pribylina Slovenský plynárenský priemysel 01.11.2011
16.11.2011 Pergoly na umiestnenie 1100 l kontajnerov na separovaný zber odpadov
414
3667.78 € Obec Pribylina Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s.r.o. 14.11.2011
10.11.2011 Odvoz odpadu za mesiac Oktober 2011
405
1721.17 € Obec Pribylina Obec Pribylina , Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy 08.11.2011
10.11.2011 Uloženie odpadu na skládke v Lipt.Hrádku
403
2390.37 € Obec Pribylina Technické služby mesta Liptovský Hrádok 07.11.2011
10.11.2011 Projekt "Cezhraničná spolupráca "-administratívny poplatok
404
2400.00 € Obec Pribylina Euro Dotácie a.s. 02.11.2011
11.10.2011 Zatraktívnenie a rozvoj územia Združenia Región Tatry v obci Pribylina v rámci projektu X.Slovensko-poľské hospodárske fórum
114
1500.00 € Združenie REGIÓN TATRY Obec Pribylina 27.09.2011
06.10.2011 Odvoz odpadu za mesiac Júl 2011
310
1646.98 € Obec Pribylina Obec Pribylina ,Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy 22.08.2011
06.10.2011 Maliarske a natieračské práce -Obecný úrad
368
1802.10 € Obec Pribylina Peter Zigo 30.09.2011
06.10.2011 Odvoz odpadu 9/2011
352
1858.81 € Obec Pribylina Obec Pribylina, Podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy 05.10.2011
Zobrazených 5251 - 5265 z celkových 5386.
1 2 347 348 349 351 353 354 355 359 360