Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok č.2

Identifikácia

Číslo zmluvy: 122/2023

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Ekospol a.s.

Adresa dodávateľa: Vajanského 20, Žilina

IČO dodávateľa: 00591998

Predmet zmluvy: Dodatok č.2 k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Zmluvná cena: 310.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.12.2023

Datum zverejnenia: 02.01.2024

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok 2 Ekospol.pdf ( veľkosť: 31,5 KB, aktualizované: Utorok 02. Január 2024 10:03 )