Obec Pribylina

Zmluva

Dodatok k Zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 121/2023

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Marius Pedersen a.s.

Adresa dodávateľa: Opatovská 1735 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o ukladaní odpadu na Skládku odpadov Úsvit

Zmluvná cena: 65.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2023

Datum zverejnenia: 20.12.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok č.1 k zmluve Marius Pedersen.pdf ( veľkosť: 126,2 KB, aktualizované: Streda 20. December 2023 13:13 )