Obec Pribylina

Zmluva

Protokol o prechode vlastníctva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 119/2023

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Slovenská republika, Okresný úrad Žilina

Adresa dodávateľa: Vysokoškolákov 8556, Žilina

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Predmetom prechodu vlastníctva je spoluvlastnícky podiel na pozemku KNC 842 v katastrálnom území Pribylina.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.12.2023

Datum zverejnenia: 05.12.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf protokol 29-2023.pdf ( veľkosť: 76 KB, aktualizované: Utorok 05. December 2023 11:23 )