Obec Pribylina

Zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 113/2023

Názov objednávateľa: Fronko Tomáš

Adresa objednávateľa: Liptovská kokava

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Pribylina

Adresa dodávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO dodávateľa: 00315711

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančného príspevku na výstavbu inžinierskych sietí v IBV Medzi záhradami

Zmluvná cena: 16 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.10.2023

Datum zverejnenia: 06.11.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf IS Tomáš Fronko.pdf ( veľkosť: 96,2 KB, aktualizované: Pondelok 06. November 2023 13:01 )