Obec Pribylina

Zmluva

zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 107/2023

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: ENVIROPOL SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 45, Bratislava

IČO dodávateľa: 51480191

Predmet zmluvy: Realizácia objednaných služieb v odpadovom hospodárstve - odvoz a zhodnotenie elektroodpadu

Zmluvná cena: 33.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2023

Datum zverejnenia: 12.10.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Enviropol.pdf ( veľkosť: 273,9 KB, aktualizované: Štvrtok 12. Október 2023 09:11 )