Obec Pribylina

Zmluva

Poistná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 97/2023

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Štefánikova 17, Bratislava

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - Prístupová komunikácia k osade Pod Brehom v obci Pribylina.

Zmluvná cena: 223.19 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.09.2023

Datum zverejnenia: 14.09.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Poistná zmluva - poistenie majetku.pdf ( veľkosť: 720,5 KB, aktualizované: Štvrtok 14. September 2023 09:48 )