Obec Pribylina

Obstaranie

Odkanalizovanie spláškových odpadových vôd ulica Pri vodnej nádrži Pribylina

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Pribylina

Adresa odberateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO odberateľa: 00315711

Názov úspešného uchádača: xxx

Adresa úspešného uchádača: xxx

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Vybudovanie spláškovej gravitačnej stoky PVC DN 250(SN8) dĺžka 126 m, výtlak V1 z čerpacej stanice PS100 DN100 (SDR11, PN16) pre tlakovú kanalizáciu dĺžka 164 m , vodotesné ŽB kanalizačné šachty D1000 a vyústnú objekt ŽB DN200, elektrická zemná kábelová prípojka pre čerpaciu stanicu 1:CYKY-J 4 x10 mm2,DL 45 m, kanalizačná prípojka DN150 á 5 m počet ks 7

Cena zákazky: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 11.04.2014

Datum zverejnenia: 25.03.2014

Dokumenty Pdf Odkanalizovanie pri vodnej nádrži.pdf ( veľkosť: 318,9 KB, aktualizované: Utorok 25. Marec 2014 08:45 )