Obec Pribylina

Objednávka

Zimná údržba komunikácií.

Identifikácia

Číslo objednávky: 90/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: AGRO-LB s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pribylina

IČO dodávateľa: 47029862

Predmet objednávky: Zimná údržba komunikácií.

Cena objednávky: 758.40 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 26.12.2023

Datum zverejnenia: 02.01.2024

Dokumenty