Obec Pribylina

Objednávka

Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v zmysle vyhlášky 336/2023

Identifikácia

Číslo objednávky: 87/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: ARCHÍV TATRY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36371815

Predmet objednávky: Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu v zmysle vyhlášky 336/2023

Cena objednávky: 108.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 17.12.2023

Datum zverejnenia: 02.01.2024

Dokumenty