Obec Pribylina

Objednávka

Rozpočet a výkaz výmer na opravu a udržiavacie práce na Dome smútku.

Identifikácia

Číslo objednávky: 70/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Peter Vandriak

Adresa dodávateľa: Pribylina

IČO dodávateľa: 41327489

Predmet objednávky: Rozpočet a výkaz výmer na opravu a udržiavacie práce na Dome smútku.

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 24.10.2023

Datum zverejnenia: 25.10.2023

Dokumenty