Obec Pribylina

Objednávka

Tovar bar ATC

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/9

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Bidfood Slovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom

IČO dodávateľa: 34152199

Predmet objednávky: Tovar bar ATC

Cena objednávky: 112.30 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 22.08.2023

Datum zverejnenia: 11.09.2023

Dokumenty