Obec Pribylina

Objednávka

Materiálno-technické vybavenie DHZo

Identifikácia

Číslo objednávky: 48/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501

IČO dodávateľa: 41827449

Predmet objednávky: Materiálno-technické vybavenie DHZo

Cena objednávky: 768.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 02.08.2023

Datum zverejnenia: 14.08.2023

Dokumenty