Obec Pribylina

Objednávka

Materiálne -technické vybavenie DHZo

Identifikácia

Číslo objednávky: 49/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Technix-Trade, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Demänová 80, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 47352744

Predmet objednávky: Materiálne -technické vybavenie DHZo

Cena objednávky: 1024.60 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 01.08.2023

Datum zverejnenia: 14.08.2023

Dokumenty