Obec Pribylina

Objednávka

Služby externého manažmentu pre projekt : Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina.

Identifikácia

Číslo objednávky: 19/2023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Pribylina

Adresa objednávateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO objednávateľa: 00315711

Názov dodávateľa: Ultima Ratio, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ul.1 mája 709, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 46862439

Predmet objednávky: Služby externého manažmentu pre projekt : Rekonštrukcia a výstavba prístupových komunikácií k osade Pod Brehom v obci Pribylina.

Cena objednávky: 3000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 14.04.2023

Datum zverejnenia: 18.04.2023

Dokumenty