Obec Pribylina

Faktúra

Prevádzkovanie VK a ČOV 1/2024

Identifikácia

Číslo faktúry: 22

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Pribylina

Adresa odberateľa: č. 384, 03242 Pribylina

IČO odberateľa: 00315711

Názov dodávateľa: EKOSPOL a.s.

Adresa dodávateľa: Vajanského 20, Žilina

IČO dodávateľa: 00591998

Predmet faktúry: Prevádzkovanie VK a ČOV 1/2024

Fakturovaná suma: 372.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2024

Dátum doručenia: 02.02.2024

Datum zverejnenia: 06.02.2024

Dokumenty